Privacy reglement en Algemene voorwaarden

Privacy reglement

In deze verklaring wordt aangegeven op welke wijze er met persoonsgegevens wordt omgegaan die worden verstrekt door deelnemers aan de workshops, presentaties en trainingen die aangeboden, gegeven en georganiseerd worden door Stormy Brains. Dit privacy reglement betreft de relatie tussen bezoekers van de site stormybrains.nl en Stormy Brains zover het de verstrekking van persoonsgegevens betreft en de communicatie via de mail.

 

Om deel te kunnen nemen aan de aangeboden diensten van Stormy Brains wordt de deelnemer gevraagd om persoonsgegevens, de naw-gegevens: naam, adres en woonplaats, en een e-mailadres en mobieltelefoonnummer. Deze gegevens zijn nodig voor een goede dienstverlening en betaalwijze.
Deze verstrekte persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.
De enige omstandigheid waarin persoonsgegevens kunnen worden gedeeld is die wanneer van overheidswege een verzoek zou worden ingediend en dit op grond van vigerende wet en regelgeving relevant is.

De gegevens zullen worden bewaard tot 7 jaar na de geleverde dienst zover dit de facturering van de dienst betreft. Dit is een wettelijke termijn.
De registratie van deelname zal worden verwijderd vier weken na de geleverde dienst net als het plaatsgevonden e-mailverkeer.
Wanneer een deelnemer wenst dat haar of zijn persoonsgegevens eerder moeten worden verwijderd, dient dit verzoek per mail via info@stormybrains.nl gedaan te worden. Een ieder houdt te allen tijde het eigen persoonlijk exclusieve recht te bepalen wat er met haar of zijn persoonsgegevens gebeurt.

Is er behoefte aan meer informatie over het beheer van de persoonsgegevens waar Stormy Brains tijdelijk beschikking over krijgt, neem dan contact op via info@stormybrains.nl. Meer informatie over de wet persoonsgegevens kan gevonden worden op de overheidssite https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

Stormy Brains

Deelnemer

Een natuurlijk persoon die deelneemt aan een workshop, presentatie of training gegeven en georganiseerd door Stormy Brains

Dienstverlening

Het geven en organiseren van workshops, presentaties en/of training

Overeenkomst

Een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Stormy Brains en jou als afnemer van de educatieve dienst in de vorm van een workshop, presentatie en/of training.

2.2

De workshop De overgang, wat moet ik ermee?! is bedoeld voor particulieren.